Materiaalit

Kutsu Ringette Walapais ry:n kevät kokoukseen

Aika: Torstai 14.6.2018, klo 18.00

Paikka: Ravintola Wandas

Liesikuja 5

01600 Vantaa

 

Esityslista:
1) Avataan kokous
2) Valitaan kokoukselle
a)puheenjohtaja
b)sihteeri
c)kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d)ääntenlaskijat
3) Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7) Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
8) Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
9) Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
10) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
11) Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka vuosi
12) Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
13) Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
14) Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
15) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15.1. Tilitoimiston vaihtaminen
16) Päätetään kokous

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevätkokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

 

Hanna Kontio

Seuran puheenjohtaja   Vantaa 31.5.2018

 

 

 

Linkki Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton materiaalien sivulle:

http://ringette.skrl.fi/fi/Materiaalit.html